Line Line
Solution for Construction Engineering
SERVICII
Instalaţii electrice
 • Instalaţii electrice interioare aferente clădirilor civile şi industriale
 • Instalaţii electrice de joasă şi medie tensiune: instalaţii de distribuţie principală şi secundară, instalaţii de iluminat exterior şi interior; tablouri electrice de distribuţie şi comandă; instalaţii de împământare şi paratrăsnet; instalaţii pentru compensarea factorului de putere
 • Instalaţii interioare, branşamente, paratrăsnete, prize de pământ, tablouri electrice
 • Branşamente aeriene şi subterane, monofazate si trifazate,la tensiune nominala de 0,4kV
 • Executare, verificare, măsurare prize de pământ, instalaţii de legare la pământ şi de paratrăsnet aferente clădirilor civile şi industriale
 • Linii electrice cu tensiuni nominale de 0,4 kv-:-20kv aerienesi/sau subterane
 • Posturi de transformare de medie tensiune (puncte de alimentare, puncte de conexiuni)
 • Reţele electrice de iluminat public aeriene şi/sau subterane
 • Reţele de alimentare cu energie electrică a ansamblurilor de locuinţe
 • Instalaţii electrice de curenţi slabi aferente (circuite secundare)

Instalaţii termice


 • Instalaţii pentru centrale termice
 • Lucrări de instalaţii la centrale termice
 • Instalaţii de încălzire centrală
 • Instalaţii de încălzire prin pardoseală (pardoseală caldă)
 • Instalaţii de ventilare şi de climatizare
  Montăm
  • Centrale termice murale cu combustibil gazos
  • Centrale termice murale cu combustibil electric
  • Centrale în condensaţie
  • Cazane cu funcţionare pe combustibil solid cu gazeificare
  • Cazane cu funcţionare pe combustibil lichid sau solid
  • Instalaţii de încălzire cu ventilo convectoare
  • Instalaţii de încălzire prin panouri radiante
  • Boilere
  • Radiatoare

Instalaţii sanitare


 • Instalaţii de canalizare interioară şi exterioară
 • Branşament pentru canalizări
 • Instalaţii de branşament canalizări
 • Sisteme de pompare a apei:
  • hidrofoare simple
  • hidrofoare cu ejector
  • pompe submersibile
  • staţii de pompare
  • staţii de tratare a apelor uzate
  • separatoare de grăsimi
  • instalaţii sanitare de orice fel

Instalaţii pentru hale industriale


 • Canalizare şi ape pluviale - sisteme prin presiune
 • Staţii şi grupuri de pompare
 • Separatoare de grăsimi
 • Sisteme de pompare a apei
 • Instalaţii antiincendiu
  • hidranti interiori-exteriori
  • sprinklere
 • Canalizări
 • Sisteme de pompare